PK028

กล่องใส่แฟลชไดร์ฟ "องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ"

Special Price

Regular Price:

In Stock

Product Detail

- กล่องกระดาษสำเร็จรูป สำหรับบรรจุแฟลชไดรฟ์
- มี 2 ขนาด กรุณาตรวจสอบสต๊อกอีกครั้ง
7.8x9.7x2.6cm หรือ 8.5x11.2x25cm
- สามารถเลือกสีกล่องได้ตามสต๊อกที่มี
- กล่องเปล่าไม่มีโลโก้
- ด้านในมีฟองน้ำไดคัท หรือ โฟมEVAไดคัท
*โดยปกติจะเป็นฟองน้ำ กรุณาเช็คอีกครั้ง
*เนื่องจากเป็นกล่องสต๊อก แต่ละล็อตเนื้อกล่องอาจจะแตกต่างกัน

- กล่องกระดาษสำเร็จรูป สำหรับบรรจุแฟลชไดรฟ์
- มี 2 ขนาด กรุณาตรวจสอบสต๊อกอีกครั้ง
7.8x9.7x2.6cm หรือ 8.5x11.2x25cm
- สามารถเลือกสีกล่องได้ตามสต๊อกที่มี
- กล่องเปล่าไม่มีโลโก้
- ด้านในมีฟองน้ำไดคัท หรือ โฟมEVAไดคัท
*โดยปกติจะเป็นฟองน้ำ กรุณาเช็คอีกครั้ง
*เนื่องจากเป็นกล่องสต๊อก แต่ละล็อตเนื้อกล่องอาจจะแตกต่างกัน

 • 50 ชิ้น
 • 7.8x9.7x2.6cm หรือ 8.5x11.2x25cm
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK