PN283

ปากกาลูกลื่น "TCE"

Special Price

Regular Price:

In Stock

Product Detail

ปากกา พรีเมี่ยม ปากกาลูกลื่น
สามารถเลือกสีหมึกเป็นสีน้ำเงิน หรือสีแดงก็ได้
พร้อมสกรีนโลโก้หรือข้อความ
หมึกปากกาผลิตใหม่ทุกด้าม
เขียนดีรับประกันคุณภาพ
หัวปากกานำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์
ใช้หมึกคุณภาพจากเยอรมัน

ปากกา พรีเมี่ยม ปากกาลูกลื่น
สามารถเลือกสีหมึกเป็นสีน้ำเงิน หรือสีแดงก็ได้
พร้อมสกรีนโลโก้หรือข้อความ
หมึกปากกาผลิตใหม่ทุกด้าม
เขียนดีรับประกันคุณภาพ
หัวปากกานำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์
ใช้หมึกคุณภาพจากเยอรมัน

 • 1,000 ด้าม
 • ไส้0.5,0.7,1.0มม.(เลือกได้)
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง
 • เลือกสีด้ามได้(เช็คสต็อกสีอีกครั้ง),บรรจุรวมกันในกล่องๆละ50ด้าม
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found