PM222

แก้วน้ำมีหูหิ้ว "กรมควบคุมโรค"

Special Price

Regular Price:

In Stock

Product Detail

- แก้วน้ำมีหูหิ้ว
- สแตนเลสใน 304+นอก 201
- กระบอกน้ำสูญญากาศ , เก็บอุณหภูมิ

- แก้วน้ำมีหูหิ้ว
- สแตนเลสใน 304+นอก 201
- กระบอกน้ำสูญญากาศ , เก็บอุณหภูมิ

 • 50 ใบ
 • 710ml,8.8x20x6.7cm
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง, บรรจุกล่องกระดาษ1/1
 • กระบอกน้ำสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found