TD029

ถุงผ้าสปันบอนด์รีดร้อน "SBI Remit"

Special Price

Regular Price:

In Stock

Product Detail

กระเป๋าชอปปิ้ง ถุงผ้าสปันบอนด์
กระเป๋าสปันบอนด์สต๊อกกระเป๋าสำเร็จรูป
พร้อมพิมพ์สกรีนลายข้อความหรือโลโก้ของท่านเอง
- ถุงผ้าทรงตั้ง ไม่มีฐาน, ไม่มีข้าง
- ผ้าสปันบอนด์หนา 75 แกรม
- สามารถเลือกสีได้ตามสต๊อกที่มี
- หูหิ้วผ้าสปันด์บอนด์
- ไม่มีตะเข็บด้ายเย็บ ใช้วิธีการกดอัดความร้อนแทนการเย็บด้วยด้าย

กระเป๋าชอปปิ้ง ถุงผ้าสปันบอนด์
กระเป๋าสปันบอนด์สต๊อกกระเป๋าสำเร็จรูป
พร้อมพิมพ์สกรีนลายข้อความหรือโลโก้ของท่านเอง
- ถุงผ้าทรงตั้ง ไม่มีฐาน, ไม่มีข้าง
- ผ้าสปันบอนด์หนา 75 แกรม
- สามารถเลือกสีได้ตามสต๊อกที่มี
- หูหิ้วผ้าสปันด์บอนด์
- ไม่มีตะเข็บด้ายเย็บ ใช้วิธีการกดอัดความร้อนแทนการเย็บด้วยด้าย

 • 300 ใบ
 • กว้าง 12 x สูง 14 นิ้ว(30.5x35.5ซม.)
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุรวมกัน
 • กระเป๋าสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found