PM203

กระบอกน้ำบอกอุณหภูมิ "MED EX PLUS"

Special Price

Regular Price:

In Stock

Product Detail

- กระบอกน้ำอัจฉริยะ มีสต๊อก
- ฝาปิดมีหน้าจอ LCD บอกตัวเลขอุณหภูมิของน้ำที่บรรจุ
- เมื่อใช้มือแตะสัมผัสหน้าจอ LCD จะแสดงตัวเลขขึ้นมา
- วัสดุสแตนเลสอย่างดี
- ใส่ได้ทั้งน้ำร้อน หรือน้ำเย็น
- ใช้ถ่านกระดุม (แถมถ่านบรรจุในฝา)

- กระบอกน้ำอัจฉริยะ มีสต๊อก
- ฝาปิดมีหน้าจอ LCD บอกตัวเลขอุณหภูมิของน้ำที่บรรจุ
- เมื่อใช้มือแตะสัมผัสหน้าจอ LCD จะแสดงตัวเลขขึ้นมา
- วัสดุสแตนเลสอย่างดี
- ใส่ได้ทั้งน้ำร้อน หรือน้ำเย็น
- ใช้ถ่านกระดุม (แถมถ่านบรรจุในฝา)

 • 50 ชิ้น
 • 22.5x6 cm, จุ 500 ml
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง, บรรจุกล่องกระดาษมีลายรุ่นยี่ห้อ
 • ขวดน้ำบอกอุณหภูมิสต๊อกกรุณาเช็คจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK