FD458

Flash Drive แฟลชไดรฟ์กุญแจ แฟลชไดร์ฟสลิม

Product Detail

แฟลชไดรฟ์กุญแจ วัสดุสแตนเลส
USB Flash Drive ,Thumb Drive แฟลชไดร์ฟโลหะลูกกุญแจ
แฟลชไดร์ฟสลิมบางพิเศษ
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB
- Lifetime Warranty
รับประกันตัว Chip ตลอดอายุการใช้งาน
- สามารถสั่งพ่นสีตามสั่งได้กรณีสั่งจำนวน 500-1,000 ชิ้น ขึ้นไป
- ราคาสินค้าไม่รวมกล่องบรรจุ

แฟลชไดรฟ์กุญแจ วัสดุสแตนเลส
USB Flash Drive ,Thumb Drive แฟลชไดร์ฟโลหะลูกกุญแจ
แฟลชไดร์ฟสลิมบางพิเศษ
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB
- Lifetime Warranty
รับประกันตัว Chip ตลอดอายุการใช้งาน
- สามารถสั่งพ่นสีตามสั่งได้กรณีสั่งจำนวน 500-1,000 ชิ้น ขึ้นไป
- ราคาสินค้าไม่รวมกล่องบรรจุ

 • ไม่มีขั้นต่ำ
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุถุงใส
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK