FD736

Hook Flash Drive แฟลชไดร์ฟพวงกุญแจฮุก แฟลชไดร์ฟแบบบาง

Product Detail

- แฟลชไดร์ฟพวงกุญแจฮุก Hook
- แฟลชไดร์ฟโลหะ
- วัสดุโลหะ
- พร้อมพิมพ์สกรีนหรือยิงเลเซอร์โลโก้,ข้อความของท่าน
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB
- Lifetime Warranty
รับประกันตัว Chip ตลอดอายุการใช้งาน

- แฟลชไดร์ฟพวงกุญแจฮุก Hook
- แฟลชไดร์ฟโลหะ
- วัสดุโลหะ
- พร้อมพิมพ์สกรีนหรือยิงเลเซอร์โลโก้,ข้อความของท่าน
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB
- Lifetime Warranty
รับประกันตัว Chip ตลอดอายุการใช้งาน

 • ไม่มีขั้นต่ำ
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 จุด , บรรจุถุงใส
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found