FD619-2

Slim USB Flash Drive สลิมบาง แฟลชไดร์ฟโลหะ

Product Detail

- Slim USB Flash Drive ,Thumb Drive
- แฟลชไดรฟ์โลหะ ชิพสลิม
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB
- Lifetime Warranty
รับประกันตัว Chip ตลอดอายุการใช้งาน
(ราคายังไม่รวมกล่องเหล็ก)

- Slim USB Flash Drive ,Thumb Drive
- แฟลชไดรฟ์โลหะ ชิพสลิม
- สามารถเลือกความจุได้
1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB / 128GB
- Lifetime Warranty
รับประกันตัว Chip ตลอดอายุการใช้งาน
(ราคายังไม่รวมกล่องเหล็ก)

 • ไม่มีขั้นต่ำ
 • 1.2x3.9x0.4cm
 • ยิงเลเซอร์โลโก้ 1 ตำแหน่ง, บรรจุถุงใส
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found