NP032

กล่องหนังกระดาษโพสต์อิทสีทอง

Product Detail

กล่องหนังกระดาษโพสต์อิทสีทอง (หนังเทียม)
พร้อมพิมพ์สกรีนโลโก้หรือข้อความของท่าน
- ขนาด กล่องบรรจุโพสต์อิท
ก 9 x ย 9 .5 x ส 2.5 cm.
- ขนาดโพสต์อิท ก 7.5 x ย 7.5 cm.

กล่องหนังกระดาษโพสต์อิทสีทอง (หนังเทียม)
พร้อมพิมพ์สกรีนโลโก้หรือข้อความของท่าน
- ขนาด กล่องบรรจุโพสต์อิท
ก 9 x ย 9 .5 x ส 2.5 cm.
- ขนาดโพสต์อิท ก 7.5 x ย 7.5 cm.

 • 100 ชิ้น
 • ก 9 x ย 9 .5 x ส 2.5 cm.
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง,บรรจุกล่องกระดาษ
 • โพสต์อิทสต๊อกกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found