NP055

ชุดเซ็ตกล่องเครื่องเขียนสมุดโน้ตรีไซเคิล(กระดาษคราฟท์ Kraft)

Product Detail

- ชุดเซ็ตกล่องกระดาษโน้ต
- ปกกระดาษรีไซเคิล (กระดาษคราฟท์ Kraft)
- พร้อมเซ็ตเครื่องเขียน ประกอบด้วย
*ไม้บรรทัด
*ปากกา
*สมุดฉีก
*โพสต์อิท
(รูปแบบและสีด้ามปากกาอาจเปลี่ยนแปลงตามสต๊อกที่มี)

- ชุดเซ็ตกล่องกระดาษโน้ต
- ปกกระดาษรีไซเคิล (กระดาษคราฟท์ Kraft)
- พร้อมเซ็ตเครื่องเขียน ประกอบด้วย
*ไม้บรรทัด
*ปากกา
*สมุดฉีก
*โพสต์อิท
(รูปแบบและสีด้ามปากกาอาจเปลี่ยนแปลงตามสต๊อกที่มี)

 • 50 ชุด
 • สกรีนโลโก้ 1สี 1ตำแหน่ง,บรรจุถุงใส
 • กล่องกระดาษโน้ตสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK