PB022

กล่องใส่อาหาร Super Lock สั่งผลิต
กล่องใส่ไมโครเวฟได้

Product Detail

- กล่องพลาสติก Super Lock
- ใส่อาหารร้อนได้
- ใช้กับไมโครเวฟได้
- วัสดุพลาสติก Food Grade ปลอดภัยใช้ได้กับอาหาร

- กล่องพลาสติก Super Lock
- ใส่อาหารร้อนได้
- ใช้กับไมโครเวฟได้
- วัสดุพลาสติก Food Grade ปลอดภัยใช้ได้กับอาหาร

 • 50 ชิ้น
 • 12.2x6cm,จุ600ml
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 ตำแหน่ง,บรรจุถุงใส
 • กล่องข้าวสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK