PB055

กล่องข้าว Eco ชุดกล่องข้าวฟางข้าวสาลี
กล่องใส่อาหารมีช้อนส้อม

Product Detail

- กล่องข้าว Eco ชุดกล่องอาหารพร้อมช้อนส้อมมีสต๊อกพร้อมส่ง
- Eco-Friendly Premium Product
- วัสดุผลิตจากฟางข้าวสาลี Food Grade ปลอดภัยใช้ได้กับอาหาร
- ไม่มีกลิ่น ปราศจากสารพิษ BPA 100%
ซึ่งเป็นสารพิษปนเปื้อนในกระบวนการผลิตพลาสติก
- สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
- พร้อมช้อนและช้อนส้อม
- สามารถเลือกสีได้ สีครีม สีชมพู สีเขียว

- กล่องข้าว Eco ชุดกล่องอาหารพร้อมช้อนส้อมมีสต๊อกพร้อมส่ง
- Eco-Friendly Premium Product
- วัสดุผลิตจากฟางข้าวสาลี Food Grade ปลอดภัยใช้ได้กับอาหาร
- ไม่มีกลิ่น ปราศจากสารพิษ BPA 100%
ซึ่งเป็นสารพิษปนเปื้อนในกระบวนการผลิตพลาสติก
- สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
- พร้อมช้อนและช้อนส้อม
- สามารถเลือกสีได้ สีครีม สีชมพู สีเขียว

 • 50 ชิ้น
 • 12x19.5x9 cm
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 ตำแหน่ง,บรรจุกล่องกระดาษน้ำตาล1/1
 • กล่องข้าวสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK