PB024

เจลล้างมือแอลกอฮอล์75%
เจลล้างมือห้อยกระเป๋า

Product Detail

- ขวดซิลิโคนพร้อมบรรจุเจลแอลกอฮอล์75%
- วัสดุพลาสติก หุ้มซิลิโคน
- สามารถเลือกสีซิลิโคนได้
- ห้อยกระเป๋าพกพาได้
- Refill ได้
- สินค้าสต๊อก พร้อมส่ง7-15วัน งานด่วนเร่งได้
- สามารถสั่งพิมพ์โลโก้,แบรนด์ของท่านได้
- บริการพิเศษ รับขึ้นทะเบียน อย. แบรนด์ของท่านเอง
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแบบและกลิ่นของแอลกอฮอล์
*เจลแอลกอฮอล์
อย.ใบรับจดแจ้งเลขที่ 12-1-6300038447, ชื่อการค้า HI PREMIUM ALCOHOL HAND GEL
*สเปรย์แอลกอฮอล์
อย.ใบรับจดแจ้งเลขที่ 12-1-6300040950, ชื่อการค้า HI PREMIUM SPRAY ALCOHOL HAND

- ขวดซิลิโคนพร้อมบรรจุเจลแอลกอฮอล์75%
- วัสดุพลาสติก หุ้มซิลิโคน
- สามารถเลือกสีซิลิโคนได้
- ห้อยกระเป๋าพกพาได้
- Refill ได้
- สินค้าสต๊อก พร้อมส่ง7-15วัน งานด่วนเร่งได้
- สามารถสั่งพิมพ์โลโก้,แบรนด์ของท่านได้
- บริการพิเศษ รับขึ้นทะเบียน อย. แบรนด์ของท่านเอง
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแบบและกลิ่นของแอลกอฮอล์
*เจลแอลกอฮอล์
อย.ใบรับจดแจ้งเลขที่ 12-1-6300038447, ชื่อการค้า HI PREMIUM ALCOHOL HAND GEL
*สเปรย์แอลกอฮอล์
อย.ใบรับจดแจ้งเลขที่ 12-1-6300040950, ชื่อการค้า HI PREMIUM SPRAY ALCOHOL HAND

 • 100 ชิ้น
 • จุ 30 ml
 • พิมพ์ไม่จำกัดสี1ด้าน , บรรจุรวมกัน
 • ขวดเจลแอลกอฮอล์สต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK