PB044

เครื่องจ่ายสบู่เหลว,เจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

Product Detail

- เครื่องจ่ายสบู่เหลว หรือเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
- ระยะเซ็นเซอร์ทำงาน 50 มม.
- ปล่อยของเหลวภายในเวลา 0.26 วินาที
- ควบคุมการปล่อยของเหลวครั้งละ 1 มล.
- ใช้ถ่าน AAA จำนวน 4 ก้อน(ไม่แถม)

- เครื่องจ่ายสบู่เหลว หรือเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
- ระยะเซ็นเซอร์ทำงาน 50 มม.
- ปล่อยของเหลวภายในเวลา 0.26 วินาที
- ควบคุมการปล่อยของเหลวครั้งละ 1 มล.
- ใช้ถ่าน AAA จำนวน 4 ก้อน(ไม่แถม)

 • 50 ชิ้น
 • สูง18.5xบน8.4xล่าง7cm,จุ200ml
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง, บรรจุกล่องกระดาษแบบมีลายรุ่นยี่ห้อ
 • เครื่องจ่ายสบู่สต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK