PB043

***เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ออโต้

Product Detail

- เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
- ระยะเซ็นเซอร์ทำงาน 50 มม.
- ปล่อยแอลกอฮอล์ภายในเวลา 0.25 วินาที
- กันน้ำ IPX4 (กันละอองน้ำ แต่ไม่สามารถแช่ในน้ำได้)
- แรงดันไฟฟ้า 6V
- แบตเตอรี่ในตัว
- ชาร์จไฟเต็ม สามารถใช้งานได้นานประมาณ 400-500 ครั้ง
หรือประมาณ 40 วัน
- พร้อมสายชาร์จ

***Out Of Stock***

- เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
- ระยะเซ็นเซอร์ทำงาน 50 มม.
- ปล่อยแอลกอฮอล์ภายในเวลา 0.25 วินาที
- กันน้ำ IPX4 (กันละอองน้ำ แต่ไม่สามารถแช่ในน้ำได้)
- แรงดันไฟฟ้า 6V
- แบตเตอรี่ในตัว
- ชาร์จไฟเต็ม สามารถใช้งานได้นานประมาณ 400-500 ครั้ง
หรือประมาณ 40 วัน
- พร้อมสายชาร์จ

***Out Of Stock***

 • 50 ชิ้น
 • สูง19.3xบน10.2xล่าง7.3cm,จุ350ml
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง, บรรจุกล่องกระดาษแบบมีลายรุ่นยี่ห้อ
 • เครื่องพ่นแอลกอฮอล์สต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK