PB049

เครื่องจ่ายสบู่เหลว,เจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติชาร์จได้

Product Detail

- เครื่องจ่ายสบู่เหลว,เจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติชาร์จไฟได้
- ระยะเซ็นเซอร์ทำงาน 50 มม.
- กันน้ำ IPX4 (กันละอองน้ำ แต่ไม่สามารถแช่ในน้ำได้)
- แบตเตอรี่ในตัว ความจุ 1,200 mAh
- กำลังไฟ 1.5W
- พร้อมสายชาร์จ

- เครื่องจ่ายสบู่เหลว,เจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติชาร์จไฟได้
- ระยะเซ็นเซอร์ทำงาน 50 มม.
- กันน้ำ IPX4 (กันละอองน้ำ แต่ไม่สามารถแช่ในน้ำได้)
- แบตเตอรี่ในตัว ความจุ 1,200 mAh
- กำลังไฟ 1.5W
- พร้อมสายชาร์จ

 • 50 ชิ้น
 • 107x72x187mm,จุ400ml
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง, บรรจุกล่องกระดาษแบบมีลายรุ่นยี่ห้อ
 • เครื่องปล่อยเจลสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK