PN262

ปากกาสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค 75% "YIN&WAR"

Special Price

Regular Price:

In Stock

Product Detail

- ปากกาสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคมีสต๊อก
- พร้อมบรรจุแอลกอฮอล์ 75%
- ปากกาสเปรย์,เช็ด,ตั้งมือถือ,เขียนได้
- ปากกาหมึกเจลสีดำ
- เลือกสีได้

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแบบและกลิ่นของแอลกอฮอล์
*เจลแอลกอฮอล์
อย.ใบรับจดแจ้งเลขที่ 12-1-6300038447, ชื่อการค้า HI PREMIUM ALCOHOL HAND GEL
*สเปรย์แอลกอฮอล์
อย.ใบรับจดแจ้งเลขที่ 12-1-6300040950, ชื่อการค้า HI PREMIUM SPRAY ALCOHOL HAND

- ปากกาสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคมีสต๊อก
- พร้อมบรรจุแอลกอฮอล์ 75%
- ปากกาสเปรย์,เช็ด,ตั้งมือถือ,เขียนได้
- ปากกาหมึกเจลสีดำ
- เลือกสีได้

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแบบและกลิ่นของแอลกอฮอล์
*เจลแอลกอฮอล์
อย.ใบรับจดแจ้งเลขที่ 12-1-6300038447, ชื่อการค้า HI PREMIUM ALCOHOL HAND GEL
*สเปรย์แอลกอฮอล์
อย.ใบรับจดแจ้งเลขที่ 12-1-6300040950, ชื่อการค้า HI PREMIUM SPRAY ALCOHOL HAND

 • 100 ด้าม
 • ยาว17cm,ไส้0.5mm,ความจุ 5 ml
 • สกรีนโลโก้1สี1จุด , บรรจุถุงใส1/1
 • ปากกาสเปรย์สต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found