TD010

กระเป๋าอเนกประสงค์ กระเป๋าเครื่องเขียนสำเร็จรูป

Special Price

Regular Price:

Product Detail

กระเป๋าอเนกประสงค์ กระเป๋าเครื่องเขียน
- กระเป๋าวัสดุพลาสติกสีโปร่ง
- ด้านในมีผ้าตาข่ายคั่นกลาง 1 ชิ้น
- เลือกสีกระเป๋าตามสต๊อกที่มี
- กระเป๋าสำเร็จรูป กระเป๋าสต๊อก

กระเป๋าอเนกประสงค์ กระเป๋าเครื่องเขียน
- กระเป๋าวัสดุพลาสติกสีโปร่ง
- ด้านในมีผ้าตาข่ายคั่นกลาง 1 ชิ้น
- เลือกสีกระเป๋าตามสต๊อกที่มี
- กระเป๋าสำเร็จรูป กระเป๋าสต๊อก

 • 100 ใบ
 • 6.5*9.7 นิ้ว
 • สกรีนโลโก้ 1สี 1ตำแหน่ง
 • กระเป๋าสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK