TD064

กระเป๋าคาดเอวอย่างดี บุฟองน้ำ

Special Price

Regular Price:

Product Detail

- กระเป๋าคาดเอว
- ฝาปิดเปิดวัสดุผ้า420D ด้านหลังประกบผ้า600D
- คาดด้วยผ้าแก้ว(หนังแก้ว)ทั้ง 2 ด้าน
- บุฟองน้ำด้านในกระเป๋า
*ตามรูปเป็นงานปักโลโก้

- กระเป๋าคาดเอว
- ฝาปิดเปิดวัสดุผ้า420D ด้านหลังประกบผ้า600D
- คาดด้วยผ้าแก้ว(หนังแก้ว)ทั้ง 2 ด้าน
- บุฟองน้ำด้านในกระเป๋า
*ตามรูปเป็นงานปักโลโก้

 • 100 ใบ
 • สกรีนโลโก้1สี1จุด, บรรจุถุงใส1/1
 • กระเป๋าผลิตใหม่สามารถเลือกระบุสีผ้าได้
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found