T429,T430

กระเป๋าแขวนเบาะรถยนต์ สั่งผลิตใหม่
กระเป๋าใส่ของหลังเบาะรถยนต์

Product Detail

กระเป๋าสะพายแขวนเบาะรถยนต์ ผ้า600D
T429-ขนาด (ก 15.5 ส 15 นิ้ว)
T430-ขนาด (ก 19 ส 15 นิ้ว)
กระเป๋าหลังเบาะรถยนต์
พร้อมช่องใส่ของอเนกประสงค์
-ช่องใส่กระดาษทิชชู่
-ช่องใส่ ขวดน้ำ,แก้วน้ำ หรือ กระป๋องน้ำ
-ช่องใส่หนังสือ

กระเป๋าสะพายแขวนเบาะรถยนต์ ผ้า600D
T429-ขนาด (ก 15.5 ส 15 นิ้ว)
T430-ขนาด (ก 19 ส 15 นิ้ว)
กระเป๋าหลังเบาะรถยนต์
พร้อมช่องใส่ของอเนกประสงค์
-ช่องใส่กระดาษทิชชู่
-ช่องใส่ ขวดน้ำ,แก้วน้ำ หรือ กระป๋องน้ำ
-ช่องใส่หนังสือ

 • 100 ชิ้น
 • T429-กว้าง 15.5 สูง 15 นิ้ว T430-กว้าง 19 สูง 15 นิ้ว
 • สกรีนโลโก้1สี1จุด,บรรจุถุงใส
 • สามารถเลือกสีผ้าได้
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK