TD018

กระเป๋ามอเตอร์ไซค์ กระเป๋าท้ายรถมอเตอร์ไซค์
กระเป๋าตูดมดสั่งผลิตใหม่

Special Price

Regular Price:

Product Detail

กระเป๋ามอเตอร์ไซค์ กระเป๋าท้ายรถมอเตอร์ไซค์ (กระเป๋าตูดมด)
- กระเป๋างานสั่งผลิตใหม่
- วัสดุผ้า แคปลายสีดำ
- พร้อมถุงผ้าหูรูดสำหรับเก็บรักษากระเป๋า
- คุณสมบัติของผ้าแคปลายจะกันน้ำได้
แต่ทั้งนี้ส่วนประกอบที่เป็นซิปจะไม่กันน้ำ
- เหมาะกับมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆ

กระเป๋ามอเตอร์ไซค์ กระเป๋าท้ายรถมอเตอร์ไซค์ (กระเป๋าตูดมด)
- กระเป๋างานสั่งผลิตใหม่
- วัสดุผ้า แคปลายสีดำ
- พร้อมถุงผ้าหูรูดสำหรับเก็บรักษากระเป๋า
- คุณสมบัติของผ้าแคปลายจะกันน้ำได้
แต่ทั้งนี้ส่วนประกอบที่เป็นซิปจะไม่กันน้ำ
- เหมาะกับมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆ

 • 100 ชิ้น
 • กว้าง 13.5 ยาว 15.5 สูง 7.5 นิ้ว
 • สกรีนโลโก้1สี1ตำแหน่ง, บรรจุถุงใส
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK