WM003

จานรองแก้วน้ำไม้จริงทรงกลม

Product Detail

- แก้วน้ำไม้จริง
- ทรงวงกลม
- ผลิตจากไม้ยางพารา (ไม้สีอ่อน)
**ราคาไม่รวมแก้วน้ำ**

- แก้วน้ำไม้จริง
- ทรงวงกลม
- ผลิตจากไม้ยางพารา (ไม้สีอ่อน)
**ราคาไม่รวมแก้วน้ำ**

 • 50 ชิ้น
 • 10 cm
 • ยิงเลเซอร์โลโก้ 1 ตำแหน่ง, บรรจุถุงใส1/1
 • จานรองแก้วไม้สต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK