GFF116

Gift set ชุดของขวัญแก้วกาแฟเซรามิค พร้อมจานรอง,ช้อน

Product Detail

- ชุดของขวัญแก้วกาแฟเซรามิค พร้อมจานรอง,ช้อน
- บรรจุกล่องของขวัญ

- ชุดของขวัญแก้วกาแฟเซรามิค พร้อมจานรอง,ช้อน
- บรรจุกล่องของขวัญ

 • 50 ชุด
 • ปาก 8 xก้น 6xสูง 12 cm ช้อนยาว 16 cm
 • พิมพ์โลโก้1สี1จุดบนแก้ว,บรรจุกล่อง
 • แก้วกาแฟสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนอีกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK