GFF115

Gift set ชุดของขวัญแก้วอุ่นพร้อมช้อน

Product Detail

- ชุดของขวัญแก้วกาแฟเซรามิค พร้อมช้อน
- แก้วกาแฟเซรามิคมีฝาปิด
- ช้อน
- จานรองอุ่น 50 องศา สามารถใช้ได้กับภาชนะอื่นๆได้ เช่น เซรามิค, แก้วใส, สแตนเลส, กระป๋อง, กล่องเครื่องดื่ม
- บรรจุกล่องของขวัญ+ถุงกระดาษ

- ชุดของขวัญแก้วกาแฟเซรามิค พร้อมช้อน
- แก้วกาแฟเซรามิคมีฝาปิด
- ช้อน
- จานรองอุ่น 50 องศา สามารถใช้ได้กับภาชนะอื่นๆได้ เช่น เซรามิค, แก้วใส, สแตนเลส, กระป๋อง, กล่องเครื่องดื่ม
- บรรจุกล่องของขวัญ+ถุงกระดาษ

 • 50 ชุด
 • ปาก7.5 xก้น 8 x สูง 8.5 cm
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 2 ตำแหน่ง ( แก้ว,จานอุ่น)
 • ชุดแก้วอุ่นสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK