GFF094

ชุดแก้ว,กระบอกน้ำอัจฉริยะพร้อมบรรจุกล่องของขวัญ(ฝาทึบ)

Product Detail

ชุดแก้วกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ 2 ใบ
1. กระบอกน้ำแสตนเลสอัจฉริยะ (มีตัวเลขบอกอุณหภูมิน้ำ) เลือกสีได้
2. แก้วน้ำแสตนเลส เลือกสีได้
3. รองสินค้าด้วยผ้าต่วน พร้อมบรรจุกล่องของขวัญ (ฝาทึบ)

ชุดแก้วกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ 2 ใบ
1. กระบอกน้ำแสตนเลสอัจฉริยะ (มีตัวเลขบอกอุณหภูมิน้ำ) เลือกสีได้
2. แก้วน้ำแสตนเลส เลือกสีได้
3. รองสินค้าด้วยผ้าต่วน พร้อมบรรจุกล่องของขวัญ (ฝาทึบ)

 • 50ชุด
 • สกรีนโลโก้1สี2ตำแหน่งที่แก้วทั้ง2ใบ(โลโก้เดียวกันและขนาดแบบเดียวกัน)
 • แก้วสต๊อกกรุณาเช็คจำนวนก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK