PM223

แก้วเก็บความเย็น ความร้อน แก้วสแตนเลส พรีเมี่ยม

Product Detail

- แก้วมักสแตนเลส
- ใส่ร้อนเย็นได้
- เลือกสีได้
- แก้วน้ำสต๊อก

- แก้วมักสแตนเลส
- ใส่ร้อนเย็นได้
- เลือกสีได้
- แก้วน้ำสต๊อก

 • 50 ชิ้น
 • ความจุ 450 ml
 • สกรีนโลโก้1สี1จุด,บรรจุกล่องกระดาษน้ำตาล
 • แก้วสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK