PB034

กล่องข้าว Eco "PPO"

Special Price

Regular Price:

In Stock

Product Detail

- กล่องข้าว Eco ชุดกล่องอาหารพร้อมช้อนตะเกียบมีสต๊อกพร้อมส่ง
- ใช้กับไมโครเวฟได้
- Eco-Friendly Premium Product
- วัสดุผลิตจากฟางข้าวสาลี Food Grade ปลอดภัยใช้ได้กับอาหาร
- ไม่มีกลิ่น ปราศจากสารพิษ BPA 100%
ซึ่งเป็นสารพิษปนเปื้อนในกระบวนการผลิตพลาสติก
- สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
- พร้อมช้อนและตะเกียบสแตนเลส
- สามารถเลือกสีได้

- กล่องข้าว Eco ชุดกล่องอาหารพร้อมช้อนตะเกียบมีสต๊อกพร้อมส่ง
- ใช้กับไมโครเวฟได้
- Eco-Friendly Premium Product
- วัสดุผลิตจากฟางข้าวสาลี Food Grade ปลอดภัยใช้ได้กับอาหาร
- ไม่มีกลิ่น ปราศจากสารพิษ BPA 100%
ซึ่งเป็นสารพิษปนเปื้อนในกระบวนการผลิตพลาสติก
- สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
- พร้อมช้อนและตะเกียบสแตนเลส
- สามารถเลือกสีได้

 • 50 ชิ้น
 • 14.2x21x7 cm
 • สกรีนโลโก้ 1 สี 1 ตำแหน่ง,บรรจุกล่องกระดาษ1/1
 • กล่องข้าวสต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found