KW003

พวงกุญแจไม้จริง

Special Price

Regular Price:

Product Detail

- พวงกุญแจไม้จริง
- ทรงวงกลม
- ขอบมน
- สามารถเลือกไม้ได้ 2 ชนิด
1. ไม้ยางพารา (ไม้สีอ่อน)
2. ไม้จามจุรี (ไม้สีเข้ม)

- พวงกุญแจไม้จริง
- ทรงวงกลม
- ขอบมน
- สามารถเลือกไม้ได้ 2 ชนิด
1. ไม้ยางพารา (ไม้สีอ่อน)
2. ไม้จามจุรี (ไม้สีเข้ม)

 • 50 ชิ้น
 • 6 cm
 • ยิงเลเซอร์โลโก้ 1 ตำแหน่ง, บรรจุถุงใส1/1
 • พวงกุญแจไม้สต๊อกกรุณาตรวจสอบจำนวนก่อนสั่งซื้อ
 • You must have to login to give a review
  Login

  Customer Reviews

   Reviews (0)

   No Review is Found

  Condition  No condition found

  Return Policy No return policy found

  WORK